E-Arşiv...

Değerli Müşterimiz ,

E-arşiv, Gelir İdari Başkanlığı’nın 433 sayılı VUK tebliğ kapsamında e-arşiv onayı almış mükelleflerinin e-faturaya kayıtlı olmayan mükelleflere veya vergi mükellefi olmayan tüketicilere kestikleri faturanın elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve saklanması projesidir.

Bu proje kapsamında İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olanlar en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-arşiv’e geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin 1.1.2016 tarihinden önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Promaks, bu kapsamda e-fatura ve e-defter’de olduğu gibi özel entegratör olan Digital-Planet ile projeyi yürütmektedir.
 

Daha detaylı bilgi için 0212 224 95 26 telefondan Satış Departmanımızla  temas kurabilirsiniz.