E-dönüşüm sürecindeki ikinci adım e-defter...

E-dönüşüm sürecindeki ikinci adım  e-defter...

2013 takvim yılı içerisinde e-Fatura Uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde de e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda yer alan mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçişi 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olup, zorunluluk kapsamında yer alan mükelleflerin e-defter uygulamasına ayrıca başvuru yapmaları gerekmektedir. e-Defter uygulamasına başvuru yapmak için tıklayınız. (e-Defter uygulamasına başvuru yapmak için mali mühür gerekli olup, e-fatura uygulaması için alınan mali mühür e-defter uygulaması için de kullanılabilmektedir.) Başvuru ve uygulamaya başlama için mükelleflere tanınan süreler 67 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklanmış olup buna göre;

    e-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak özel hesap dönemine tabi mükelleflerin 30/11/2014 tarihine kadar e-Defter uygulamasına başvurmaları ve Aralık ayı itibariyle e-deftere geçiş yapmaları,
    e-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak normal hesap dönemine tabi mükelleflerin ise en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları ve 01/01/2015 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları,

zorunludur.

e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren Yevmiye Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. Söz konusu defterlerin e-defter yerine kağıt ortamında tutulması imkanı bulunmamaktadır.