Kurumsal / Haberler
HABERLER

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Ertelenmiştir...

27.10.2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01/07/2019 Tarihine Ertelenmiştir.

E-irsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması ötelendi

24.10.2018

Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılması amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak ile;

ProMax Güncel Versiyon...

12.04.2018

"İhracatta e-faturada teslim şekli FOB olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılmaması...

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulaması...

5.06.2017

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenledikleri faturaları 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

  1