Microsoft Sql Bilgilendirme..

  

Değerli Müşterimiz ,
 
Bildiğiniz gibi Promax yazılımı Microsoft SQL database üzerinde çalışmaktadır. Günümüzde Databaseler, gerek büyük datalarda bilgiye hızlı erişim,  gerekse bilgi güvenliği açısından her geçen gün gelişmeler sağlarken bilgi depolama tekniklerinde de uluslar arası standartlar yaratmışlardır.
 
Microsoft’un  SQL 7.0 ürünüyle başladığı database projesi SQL 2000, SQL 2005, SQL 2008, SQL 2012 ve en son SQL 2014 ürünleriyle devam etmiştir.   Microsoft SQL 7.0 ve SQL 2000 de olduğu gibi, gerek yazılım gerekse donanım teknolojilerine ayak uydurma imkanı kalmayan ve  son kullanıcı kullanım maliyetleri yükselen eski ürünlerini önce satıştan kaldırılmakta sonrada destek hizmetine son vermektedir. 
 
Microsoft’un desteğini kaldırdığı ürünleri kullanmak data güvenliğimizi tehlikeye sokacağı gibi güncel teknolojileri uygulamada yaşanacak problemler nedeniyle ivedilikle terkedilmesi gereken teknolojilerdir.
Microsoft MS SQL 2005 desteği 12.4.2016 tarihinde kaldırmıştır. MS SQL 2008 ürünü içinde destek kaldırılma tarihi  9.7.2019 dur.
 
 Bu bilgiler ışığında bazı müşterilerimizin Halen MS SQL 2000 database yapısını kullandıklarını, bu yüzden zaman zaman sorunlar yaşadıklarını üzülerek gözlemekteyiz.  Promaks olarak Microsoft’un destek vermediği ürünlere bizim destek vermemiz mümkün olamayacağı için müşterilerimiz zorunlu teknolojik yenileme çalışmaları konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini önemle hatırlatırız.